Varer

 • Den motiverende samtale

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser.

  Udbytte

  • Du får et grundigt kendskab til teorier om motivation og forandring.
  • Du får redskaber og teknikker til at komme uden om modstand, så du kan hjælpe de unge med at ændre uhensigtsmæssige vaner og lave positive livsforandringer.
  • Du får redskaber til at ‘modstå ordnerrefleksen’ og i stedet hjælpe den unge til selv at blive afklaret omkring, hvad der er bedst for ham eller hende.
  • Gennem træning bliver metoderne i den motiverende samtale så velkendte for dig, at du rutinemæssigt kan anvende dem i samtaler med unge og hermed gøre samarbejdet med den unge professionelt og konstruktivt.
  Læs mere >
 • Direkte og indirekte selvskade

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Med afsæt i den kognitive tilgang bliver du på dette kursus klogere på selvskadende adfærd, og de mekanismer der knytter sig hertil. Du lærer at kende forskel på direkte og indirekte selvskade og får redskaber til, hvordan du går i dialog med den selvskadende unge om det, der ligger bag, samtidig med, at du passer på dig selv.

  Udbytte

  • Du får grundig viden om selvskadende adfærd og om årsager og mekanismer bag den selvskadende adfærd.
  • Du får viden om forskellige former for selvskade, og hvordan du opdager selvskade.
  • Du får vejledning i, hvordan man bedst møder en ung med selvskadende adfærd.
  • Du får konkrete råd og værktøjer til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.
  • Du får grundlæggende viden om spiseforstyrrelse samtidig med, at vi kigger nærmere på de psykologiske mekanismer, der gør spiseforstyrrelsen til en effektiv selvskadeform.
  • Du opnår viden om, hvilke tegn du som fagprofessionel kan have en øget opmærksomhed på i opsporingen af en spiseforstyrrelse.
  • Du lærer, hvad der kan virke vedligeholdende for spiseforstyrrelsen, og hvad der skal til for at bryde med den.
  • Du får kendskab til effektive behandlingsmetoder og effektive metoder til at bringe dit eget nervesystem i ro og undgå omsorgstræthed.
  • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst skal undlade at gøre.
  Læs mere >
 • Eksamensangst

  • Fyn
  2.545,00 kr.

  Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

  Udbytte

  • Du får viden om eksamensangst.
  • Du får metoder og redskaber til at støtte eleverne; både individuelt og på kurser for flere elever/studerende.
  • Du får kendskab til centrale begreber i den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang og forståelse, som kurset er baseret på.
  • Du får afprøvet alle de metoder og redskaber, der introduceres.
  • Du får et konkret kursusforløb.
  Læs mere >
 • Kognitiv vejleder-uddannelse

  • Fyn
  19.180,00 kr.23.080,00 kr.

  Kognitiv metode er en effektiv metode, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse.

  Udbytte

  • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
  • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller har psykiske problemer.
  • Du får et indgående kendskab til, hvordan forskellige psykiske problemer som depression, angst og selvskadende adfærd viser sig, og hvordan du med konkrete teknikker og redskaber kan hjælpe unge med disse problemer.
  • Du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af frafaldstruede unge.
  • Gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne i den kognitive metode så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i samtaler med de unge, du er i kontakt med.
  Læs mere >
 • Kognitiv vejledning – støt sårbare unge

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Med den kognitive metode som grundlag lærer du at vejlede unge, der udviser tegn på mistrivsel. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed mod den unges tankemønstre, arbejder du sammen med den unge om at skabe positive forandringer.

  Udbytte

   

  • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for kognitiv metode; herunder hvordan man øger fleksibiliteten i tænkningen.
  • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
  • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller er i risiko for at falde fra en uddannelse.
  • Du får kendskab til den kognitive metodes teknikker og redskaber.
  • Du får værktøjer til at optimere dine samtaler med unge, også når tiden er knap.

   

  Læs mere >
 • KRAP – med fokus på udfordrede unge

  • Sjælland
  • Fyn
  4.995,00 kr.

  Med KRAP som pædagogisk tilgang lærer du at arbejde anerkendende, ressourcefokuseret og kognitivt. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt.

  Udbytte

  • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
  • Du får indsigt i centrale begreber i den narrative tilgang.
  • Du får indsigt og træning i centrale metodiske færdigheder i den narrative samtalepraksis. Dels samtalefærdigheder i at udvide og udfolde fortællinger samt færdigheder i at tykne mere brugbare fortællinger om og med de unge.
  • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af ungeliv og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med unge.
  • Du får indsigt i, hvordan man i praksis kan forholde sig til det pres og de stærke krav og forventninger, som de unge oplever at skulle navigere i pt.; en tid, hvor bl.a. sociale medier, perfektionisme og selvansvarliggørelse er medfortællere til de unges identitetsfortællinger, og hvor ensomhed spiller en rolle i mange unges liv.
  • Du bliver klædt på til at anvende metoderne fra den narrative samtalepraksis i dit daglige arbejde.
  Læs mere >
 • MyWay – på sporet af unges mistrivsel

  • Jylland
  2.345,00 kr.

  MyWay tager udgangspunkt i ACT og er en metode, som med succes har været afprøvet i Randers Kommunes ungeindsats. Forståelsen af og arbejdet med de sårbare unge – og deres sammensatte sårbarheder – er i centrum på kurset, hvor der fokuseres på, hvordan du kan anvende redskaberne fra MyWay-metoden i din praksis.

  Udbytte

  • Du får indblik i den nyeste forskning på ungdomsområdet.
  • Du får konkrete redskaber fra MyWay-metoden til at hjælpe unge i mistrivsel.
  • Du får kendskab til centrale redskaber fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
  • Du får afprøvet alle de redskaber, der introduceres på kurset.
  Læs mere >
 • Narrative samtaler med unge

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Med den narrative tilgang som forståelsesramme får du indsigt i og erfaring med narrativ samtalepraksis samt dens metoder, så du kan være med til at hjælpe unge i retning af nogle brugbare fortællinger og ståsteder i livet.

  Udbytte

  • Du bliver introduceret til det menneskesyn, der ligger til grund for den narrative tilgang.
  • Du får indsigt i centrale begreber i den narrative tilgang.
  • Du får indsigt og træning i centrale metodiske færdigheder i den narrative samtalepraksis. Dels samtalefærdigheder i at udvide og udfolde fortællinger samt færdigheder i at tykne mere brugbare fortællinger om og med de unge.
  • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af ungeliv og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med unge.
  • Du får indsigt i, hvordan man i praksis kan forholde sig til det pres og de stærke krav og forventninger, som de unge oplever at skulle navigere i pt.; en tid, hvor bl.a. sociale medier, perfektionisme og selvansvarliggørelse er medfortællere til de unges identitetsfortællinger, og hvor ensomhed spiller en rolle i mange unges liv.
  • Du bliver klædt på til at anvende metoderne fra den narrative samtalepraksis i dit daglige arbejde.
  Læs mere >
 • Stille elever – klar til forandring?

  • Jylland
  2.545,00 kr.

  Gennem kurset kvalificeres du til at hjælpe de stille elever til at handle på deres frygt for at være på i klasserummet.

  Udbytte

  • Du får indsigt i teorier om perfektionisme og den kognitive adfærdsmodel, samt om hvordan disse anvendes i praksis.
  • Du får øvelser og coachingredskaber, der hjælper de stille elever på banen i undervisningen og styrker deres oplevelse af selvværd.
  • Du præsenteres for eksempler på forløb, som med succes er afprøvet flere gange i praksis.
  • Du får de præsenterede metoder ind under huden og trænes i at omsætte dem til brug i det daglige arbejde.
  Læs mere >
 • Styrk unges selvværd

  • Fyn
  2.345,00 kr.

  På dette kursus bliver du præsenteret for, hvordan du med en coachende tilgang og et kognitivt afsæt kan arbejde med unge mennesker og deres selvforståelse. Du får baggrundsviden og redskaber til at styrke unge menneskers selvværd ved brug af kommunikation, samtaler og små øvelser.

  Udbytte

  • Introduktion til unge og deres ungdomsliv.
  • Viden om selvværd og selvværdsproblematikker.
  • Opmærksomhedspunkter til at spotte lavt selvværd hos unge.
  • Samtaler om unge og deres selvforståelse.
  • Træning af omsorgsgivende og støttende samtaleteknikker.
  • Øvelser der kan styrke selvværdet.
  Læs mere >
 • Støt unge med angst

  • Fyn
  5.695,00 kr.6.495,00 kr.

  Kursus om angst, der giver kompetencer til at tage unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori, kigges der blandt andet på katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og hvordan man anvender spørgeteknikker, der støtter den angstramte.

   

   

  Udbytte

  • Du får et grundigt kendskab til de mest udbredte former for angst blandt unge.
  • Du får indsigt i, hvordan angst opstår, og hvad der vedligeholder den.
  • Du får kendskab til centrale begreber i kognitiv behandling af angst, herunder hvordan man kan udfordre negative og bekymrende tanker.
  • Du får kendskab til eksponering og adfærdseksperimenter.
  • Du lærer, hvordan du opdager angsten, og hvordan du bedst støtter den angstramte.
  • Du får afprøvet alle de metodiske færdigheder, redskaber og teknikker i praksis, som du præsenteres for.
  Læs mere >
 • Støt unge med OCD

  • Fyn
  2.545,00 kr.

  Fagprofessionelle og andre, der står omkring en ung med OCD, bliver nemt fangt ind af mekanismerne bag og bliver en del af det system, der vedligeholdeer lidelsen. På kurset bliver du klogere på dette system, og hvad der vedligeholder OCD’en, og du bliver klædt på til at støtte den unge OCD-ramte.

  Udbytte

  • Du får grundlæggende viden om OCD og de forskellige symptomer på OCD, så du bliver bedre til at spotte tegnene.
  • Du får viden om årsagerne til OCD, og hvad der vedligeholder den.
  • Du får kendskab til de behandlingsmetoder, der er effektive i behandlingen af OCD.
  • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst ikke skal gøre.
  Læs mere >