Kalenderoversigt

Her finder du en kalenderoversigt over alle vores kommende arrangementer – inddelt efter årets måneder. 

Januar 2022

Marts 2022

april 2022

Maj 2022

August 2022

September 2022

Oktober 2022

November 2022

December 2022

Februar 2023

Fyn
Kognitiv metode er en effektiv metode, og uddannelsen i den kognitive metodes redskaber og teknikker giver dig en forståelsesramme at arbejde inden for. Du får viden om fastholdelse af frafaldstruede unge og bliver i stand til at hjælpe dem henimod at gennemføre deres uddannelse. Udbytte
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller har psykiske problemer.
 • Du får et indgående kendskab til, hvordan forskellige psykiske problemer som depression, angst og selvskadende adfærd viser sig, og hvordan du med konkrete teknikker og redskaber kan hjælpe unge med disse problemer.
 • Du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af frafaldstruede unge.
 • Gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne i den kognitive metode så velkendte for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem i samtaler med de unge, du er i kontakt med.
Fyn
Med afsæt i den kognitive grundforståelse lærer dette uddannelsesforløb dig at beherske den coachende samtale, så du er klædt på at til at tale med mange typer af unge, om svære temaer som lavt selvværd, angst, selvskade- og spiseproblematikker. Du lærer også at tage hånd om den omsorgstræthed, som man som fagprofessionel kan støde på i arbejdet med den unge. Udbytte
 • Du får opkvalificeret din viden om ungdomstiden, unge mennesker samt om unges automatiske tanker og reaktioner.
 • Uddannelsesforløbet giver dig viden og inspiration til at skabe tillidsfulde relationer som et vigtigt udgangspunkt for coachende samtaler.
 • Du bliver opøvet i at anvende opmærksom, lyttende, nærværende og relationsopbyggende kommunikation.
 • Du bliver præsenteret for og træner forskellige coachende samtaleteknikker.
 • Uddannelsesforløbet giver dig grundlæggende og letanvendelig viden om sensitivitet, introverte og ekstroverte personlighedstræk.
 • Du kommer til at arbejde med øvelser om selvværd, selvforståelse, beslutningstagning samt øvelser, der kan hjælpe den unge til at finde ro i sig selv.
 • Du får viden om unge med lavt selvværd, angst, stress, selvskade- og spiseproblematikker.
 • Du får redskaber til at håndtere svære samtaler med tavse eller modvillige unge, unge i mistrivsel og unge med andre udfordringer.
 • Uddannelsesforløbet giver dig indsigt i din rolle som ungecoach. Du bliver bevidstgjort om bl.a. selvomsorg og kerneværdier.

Marts 2023

Fyn
På kurset lærer du at afholde motiverende samtaler med unge og hjælpe den ønskede forandring på vej ved at støtte de unge i deres overvejelser og tro på egne evner. Du vil blive introduceret til den motiverende samtale som metode, og der vil indgå forskellige praksisrettede øvelser. Udbytte
 • Du får et grundigt kendskab til teorier om motivation og forandring.
 • Du får redskaber og teknikker til at komme uden om modstand, så du kan hjælpe de unge med at ændre uhensigtsmæssige vaner og lave positive livsforandringer.
 • Du får redskaber til at ‘modstå ordnerrefleksen’ og i stedet hjælpe den unge til selv at blive afklaret omkring, hvad der er bedst for ham eller hende.
 • Gennem træning bliver metoderne i den motiverende samtale så velkendte for dig, at du rutinemæssigt kan anvende dem i samtaler med unge og hermed gøre samarbejdet med den unge professionelt og konstruktivt.
Fyn
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten. Udbytte
 • Du får viden om eksamensangst.
 • Du får metoder og redskaber til at støtte eleverne; både individuelt og på kurser for flere elever/studerende.
 • Du får kendskab til centrale begreber i den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang og forståelse, som kurset er baseret på.
 • Du får afprøvet alle de metoder og redskaber, der introduceres.
 • Du får et konkret kursusforløb.
Fyn
På dette kursus bliver du præsenteret for, hvordan du med en coachende tilgang og et kognitivt afsæt kan arbejde med unge mennesker og deres selvforståelse. Du får baggrundsviden og redskaber til at styrke unge menneskers selvværd ved brug af kommunikation, samtaler og små øvelser. Udbytte
 • Introduktion til unge og deres ungdomsliv.
 • Viden om selvværd og selvværdsproblematikker.
 • Opmærksomhedspunkter til at spotte lavt selvværd hos unge.
 • Samtaler om unge og deres selvforståelse.
 • Træning af omsorgsgivende og støttende samtaleteknikker.
 • Øvelser der kan styrke selvværdet.

April 2023

Fyn
At arbejde med mennesker medfører, at man er vidne til og en del af andres følelser, og at man bruger sig selv i arbejdet. Når arbejdet lykkes, er det ofte meningsfuldt, fordi man bidrager positivt til et andet menneskes udvikling. Med tiden kan det dog medføre omsorgstræthed.  
  • Hvad gør man, når først man er ramt af omsorgstræthed?
  • Hvordan taler vi om vores arbejde og dét, der belaster?
  • Er der plads til at tale, om det der er svært?
  • Hvordan påvirkes jeg af arbejdet?
  • Hvordan kan vi begrænse kollegasmitte?
  • Hvad kan og skal jeg som professionel?
  Denne temadag handler om omsorgstræthed, hvordan vi får øje på den, og hvad vi gør for at afhjælpe og forebygge den. Omsorgstræthed opstår, når der er ubalance mellem, hvad man giver, og hvad man får igen. Vi lader os blandt andet inspirere af belastningsteorien samt den norske psykolog Per Isdals metoder. Vi vil dagen igennem forholde os til ovenstående spørgsmål.

Maj 2023

Fyn
Med afsæt i den kognitive tilgang bliver du på dette kursus klogere på selvskadende adfærd, og de mekanismer der knytter sig hertil. Du lærer at kende forskel på direkte og indirekte selvskade og får redskaber til, hvordan du går i dialog med den selvskadende unge om det, der ligger bag, samtidig med, at du passer på dig selv. Udbytte
 • Du får grundig viden om selvskadende adfærd og om årsager og mekanismer bag den selvskadende adfærd.
 • Du får viden om forskellige former for selvskade, og hvordan du opdager selvskade.
 • Du får vejledning i, hvordan man bedst møder en ung med selvskadende adfærd.
 • Du får konkrete råd og værktøjer til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.
 • Du får grundlæggende viden om spiseforstyrrelse samtidig med, at vi kigger nærmere på de psykologiske mekanismer, der gør spiseforstyrrelsen til en effektiv selvskadeform.
 • Du opnår viden om, hvilke tegn du som fagprofessionel kan have en øget opmærksomhed på i opsporingen af en spiseforstyrrelse.
 • Du lærer, hvad der kan virke vedligeholdende for spiseforstyrrelsen, og hvad der skal til for at bryde med den.
 • Du får kendskab til effektive behandlingsmetoder og effektive metoder til at bringe dit eget nervesystem i ro og undgå omsorgstræthed.
 • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst skal undlade at gøre.

Artikler

Artikler

Hvordan man ikke bør håndtere krænkelser

Denne artikel undersøger forløbet og håndteringen af elevkrænkelser, på Filmhøjskolen ”European Film College” i Ebeltoft, i foråret 2021,  med inputs og feedback fra erhvervspsykolog Ditte

Læs mere »