Nyeste arrangementer

Kurser, uddannelser, konferencer og temadage

Nyeste arrangementer

Sjælland
Kurset udbydes i samarbejde med KRAP Specialisterne ApS. Du kan læse mere om kursets indhold her. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt.
Fyn
At arbejde med mennesker medfører, at man er vidne til og en del af andres følelser, og at man bruger sig selv i arbejdet. Når arbejdet lykkes, er det ofte meningsfuldt, fordi man bidrager positivt til et andet menneskes udvikling. Med tiden kan det dog medføre omsorgstræthed.  
  • Hvad gør man, når først man er ramt af omsorgstræthed?
  • Hvordan taler vi om vores arbejde og dét, der belaster?
  • Er der plads til at tale, om det der er svært?
  • Hvordan påvirkes jeg af arbejdet?
  • Hvordan kan vi begrænse kollegasmitte?
  • Hvad kan og skal jeg som professionel?
  Denne temadag handler om omsorgstræthed, hvordan vi får øje på den, og hvad vi gør for at afhjælpe og forebygge den. Omsorgstræthed opstår, når der er ubalance mellem, hvad man giver, og hvad man får igen. Vi lader os blandt andet inspirere af belastningsteorien samt den norske psykolog Per Isdals metoder. Vi vil dagen igennem forholde os til ovenstående spørgsmål.
Jylland
Gennem kurset kvalificeres du til at hjælpe de stille elever til at handle på deres frygt for at være på i klasserummet. Udbytte
 • Du får indsigt i teorier om perfektionisme og den kognitive adfærdsmodel, samt om hvordan disse anvendes i praksis.
 • Du får øvelser og coachingredskaber, der hjælper de stille elever på banen i undervisningen og styrker deres oplevelse af selvværd.
 • Du præsenteres for eksempler på forløb, som med succes er afprøvet flere gange i praksis.
 • Du får de præsenterede metoder ind under huden og trænes i at omsætte dem til brug i det daglige arbejde.
Fyn
Med afsæt i den kognitive tilgang bliver du på dette kursus klogere på selvskadende adfærd, og de mekanismer der knytter sig hertil. Du lærer at kende forskel på direkte og indirekte selvskade og får redskaber til, hvordan du går i dialog med den selvskadende unge om det, der ligger bag, samtidig med, at du passer på dig selv. Udbytte
 • Du får grundig viden om selvskadende adfærd og om årsager og mekanismer bag den selvskadende adfærd.
 • Du får viden om forskellige former for selvskade, og hvordan du opdager selvskade.
 • Du får vejledning i, hvordan man bedst møder en ung med selvskadende adfærd.
 • Du får konkrete råd og værktøjer til at støtte unge, der har selvskadende adfærd.
 • Du får grundlæggende viden om spiseforstyrrelse samtidig med, at vi kigger nærmere på de psykologiske mekanismer, der gør spiseforstyrrelsen til en effektiv selvskadeform.
 • Du opnår viden om, hvilke tegn du som fagprofessionel kan have en øget opmærksomhed på i opsporingen af en spiseforstyrrelse.
 • Du lærer, hvad der kan virke vedligeholdende for spiseforstyrrelsen, og hvad der skal til for at bryde med den.
 • Du får kendskab til effektive behandlingsmetoder og effektive metoder til at bringe dit eget nervesystem i ro og undgå omsorgstræthed.
 • Du lærer, hvad du som fagprofessionel kan gøre, og hvad du helst skal undlade at gøre.

”Det har været virkelig relevant, konkret og brugbart. Eksempler har været velvalgte og metoderne er 1:1 overførbare til den virkelighed, der findes ude på skolerne. Dejligt!”

0 +
tilfredse
kursister
0 +
afholdte
arrangementer
0 /5
evaluering
af vores kurser

bestsellere

Vores mest populære arrangementer

Bestsellere

Sjælland
Kurset udbydes i samarbejde med KRAP Specialisterne ApS. Du kan læse mere om kursets indhold her. På kurset vil du få metoder og redskaber, som du kan bruge direkte i dit arbejde med unge, som er udfordret – psykisk, fysisk, kognitivt, emotionelt eller socialt.
Fyn
Med grundlæggende viden og øvelser om relationsarbejde og samtaleteknikker lærer du at skabe coachende samtaler med unge, som støtter dem i at træffe og fastholde kvalificerede valg, både generelt i ungdomslivet og i forhold til uddannelse og job. Kursets samtalemetoder og øvelser træner kognitiv, relationel og omsorgsfuld tænkning. Udbytte
 • Du får grundlæggende viden, der styrker din forståelse af unge mennesker. Herunder biografisk udvikling, kognitiv udvikling, identitetsdannelse samt ydre påvirkninger fra skole og samfund.
 • Du bliver bevidst om, hvordan du kan skabe gode rammer for coachende samtaler med unge. Herunder relevante overvejelser til brug før, under og efter samtalen.
 • Kurset giver dig input til arbejdet med relationer og relationsopbygning som et vigtigt udgangspunkt for samtaler med unge.
 • Kurset giver dig træning i empatisk, lyttende, ikkedømmende, reflekterende og ærlig kommunikation – både verbal og nonverbal kommunikation.
 • Kurset giver dig inspiration til dine samtaler med unge, der er tavse, frustrerede, opgivende og med unge, der bekymrer sig eller overanalyserer.
 • Du afprøver og lærer at afvikle forskellige coachingøvelser og tankehåndteringsøvelser. Øvelser der fx styrker unges selvforståelse, beslutningstagning og håndtering af udfordringer.
Fyn
Kursus om angst, der giver kompetencer til at tage unge med angstsymptomer i hånden og udfordre deres hverdagsangst. Med afsæt i den kognitive teori, kigges der blandt andet på katastrofetanker, undgåelses- og sikkerhedsadfærd og hvordan man anvender spørgeteknikker, der støtter den angstramte.    

Udbytte
 • Du får et grundigt kendskab til de mest udbredte former for angst blandt unge.
 • Du får indsigt i, hvordan angst opstår, og hvad der vedligeholder den.
 • Du får kendskab til centrale begreber i kognitiv behandling af angst, herunder hvordan man kan udfordre negative og bekymrende tanker.
 • Du får kendskab til eksponering og adfærdseksperimenter.
 • Du lærer, hvordan du opdager angsten, og hvordan du bedst støtter den angstramte.
 • Du får afprøvet alle de metodiske færdigheder, redskaber og teknikker i praksis, som du præsenteres for.
Fyn
Gennem kurset kvalificeres du til at forestå både fælles og individuel rådgivning til de elever, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Du vil blandt andet komme til at arbejde med de katastrofetanker, som ofte er forbundet med angsten.

Udbytte
 • Du får viden om eksamensangst.
 • Du får metoder og redskaber til at støtte eleverne; både individuelt og på kurser for flere elever/studerende.
 • Du får kendskab til centrale begreber i den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang og forståelse, som kurset er baseret på.
 • Du får afprøvet alle de metoder og redskaber, der introduceres.
 • Du får et konkret kursusforløb.

Aktuelt

Artikler

Hvordan man ikke bør håndtere krænkelser

Denne artikel undersøger forløbet og håndteringen af elevkrænkelser, på Filmhøjskolen ”European Film College” i Ebeltoft, i foråret 2021,  med inputs og feedback fra erhvervspsykolog Ditte

Læs mere »

Sikker betaling

Betalingskort og faktura

Afmeld indtil 30 dage før

Afmelding og returnering

Kundeservice

Mails besvares indenfor
1-2 arbejdsdage

Fleksibel levering

Forsendelse og levering